Home » Impressum

Impressum

PODACI PREMA ČL. 5. TM
internetskom stranicom aescubrands.com upravlja:
 
AescuBrands UG (s ograničenom odgovornošću)
u poslovnoj zoni 5
91093 Heßdorf
Njemačka
Trgovački registar: AG Fürth, HRB 14706
Izvršni direktor: Dr. Daniel Grätz, Dr. Hannes Wakonig
 
E-mail: info@aescubrands.com
Tel.: +49 ­9131 ­623 89 60
Telefaks: +49­ 9131 ­623 89 41
PDV ID broj: DE296816816
 
Odgovoran za vlastite sadržaje tvrtke AescuBrands UG (ograničena odgovornost) prema članku 55. Državnog ugovora o radiodifuziji (njem. Rundfunkstaatsvertrag – RStV: Daniel Grätz
 
Platforma Europske komisije prema Uredbi o rješavanju sporova putem interneta u potrošačkim sporovima. Nismo obvezni niti voljni sudjelovati u postupku rješavanja sporova pred subjektom za rješavanje potrošačkih sporova

NAPOMENE PROIZVOĐAČA U SKLADU SA ZAKONOM O ELEKTRIČNOJ I ELEKTRONIČKOJ OPREMI (ELEKTROG)
1. ZBRINJAVANJE ELEKTRIČNIH I ELEKTRONIČKIH UREĐAJA

Precrtana kanta za smeće znači da ste zakonski obvezni ove uređaje prikupljati odvojeno od nerazvrstanog komunalnog otpada. Zabranjeno je odlaganje u kantu za smeće ili žutu kantu. Ako proizvodi sadrže baterije ili akumulatore koji nisu trajno ugrađeni, moraju se ukloniti prije zbrinjavanja i zbrinuti odvojeno kao baterije.

2. MOGUĆNOST POVRATA STARIH UREĐAJA

Vlasnici starih uređaja mogu ih besplatno predati javnim tijelima za gospodarenje otpadom u okviru njihovih privatnih kapaciteta za povrat ili preuzimanje starih uređaja, kako bi se osiguralo pravilno zbrinjavanje starih uređaja. Na sljedećem linku moguće je dobiti popis sabirnih centara za prikupljanje otpada: https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestellen.

3. ZAŠTITA PODATAKA

Napominjemo svim krajnjim korisnicima električnih i elektroničkih uređaja da ste odgovorni za brisanje osobnih podataka na starim uređajima koji se zbrinjavaju.

4. WEEE REGISTARSKI BROJ

Registrirani smo u Njemačkom državnom registru za otpadnu električnu opremu (njem. stiftung elektro-altgeräte register) Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth kao proizvođač električnih i/ili elektroničkih uređaja.

5. DODATNE SLIKOVNE INFORMACIJE

Dokument [Link]