Home » Distributeri

Distributeri

Naši proizvodi usmjereni su na određene zdravstvene probleme. Zato nam je važno surađivati s partnerima koji su bliski s pacijentima. Oni najbolje procjenjuju koji je proizvod prikladan za pacijenta.
 
Naša suradnja ne završava distribucijom proizvoda. Dapače, našim partnerima nudimo cjelovita rješenja. Razumijemo gdje naši partneri “pokupe” pacijente i kako se odvija postupak utvrđivanja dijagnoze i terapija. Pružamo sve što je potrebno za uspješnu njegu pacijenata. To uključuje, između ostalog, informativne i edukativne materijale za ordinacije, brošure o proizvodima, informativne brošure o kliničkim slikama i poremećajima stanja i dokumente za uspješnu obradu terapije (obrasci dokumentacije, podaci za naplatu).
 
Vi pomažete pacijentima. Mi pomažemo vama.
Obratite nam se, imamo odgovarajuće rješenje za svakoga.